Reservation

Inne-stand / Sisäosasto

Moms 24% tillkommer. Inkl. matta, väggar, el 10A och monterbräde./Alv 24% lisätään hintoihin. Sisältäen maton, seinät, sähkö 10A ja otsalaudan.

Monter ute / Ulko-osasto

Moms 24% tillkommer/Alv 24% lisätään hintoihin

Annat / Muuta

Vi beställer också / Tilaamme myös

3 st ingår i monterns pris, övriga á 5,00 €. / 3 kpl sisältyy osaston hintaan, ylimääräiset á 5,00 €.

Om du vill att din logo ska synas på våra hemsidor (alla utställares logtyper visas på samma sida), skicka då logotypen i jpeg-, pdf-, gif- eller png-format till adressen toimisto@add.fi. Skriv som rubrik i meddelandet ”Logo till Expos hemsidor”, och skriv också till vilken www-adress du vill att logon ska leda, när man klickar på den.

Läs villkoren här (PDF, öppnas i nytt fönster). / Lue ehdot tästä (PDF, avautuu uuteen ikkunaan).